Węza trutowa

2. Węza pszczela - Api-inhalacje.pl

Węza trutowa – co to jest i do czego służy?

węza naturalna komórkiZastosowanie węzy trutowej to całkowicie ekologiczny, biotechniczny sposób zwalczania roztoczy Varroa destructor, przyczyniających się do rozwoju warrozy – choroby odpowiedzialnej za ograniczanie liczebności rodzin pszczelich. Węza trutowa umożliwia rozwój czerwiu trutowego, który jest znacznie bardziej atrakcyjny dla pasożyta w porównaniu do larw robotnic. Ma to związek z długim cyklem rozwojowym trutni, co stwarza roztoczom optymalne warunki do zwiększania swojej populacji. Po zasklepieniu czerwiu trutowego, pszczelarz powinien następnie usunąć i zniszczyć larwy porażone przez roztocze Varroa destructor, aby nie dopuścić do wygryzania trutni i dalszego rozwoju warrozy.

Węza trutowa jako alternatywa dla środków chemicznych

W procesie produkcji miodu na masową skalę stosuje się przeciwko pasożytom chemiczne środki warrozobójcze. Są one jednak skuteczne jedynie przez pewien czas, gdyż roztocza po kilku latach nabywają na nie odporność. Poza tym używanie tego typu preparatów skutkuje zanieczyszczeniem miodu, który jest następnie sprzedawany klientom. Dlatego w celu wytwarzania miodu z ekologicznej pasieki dopuszcza się jedynie stosowanie biologicznych metod zwalczania warrozy. Kwestię tę reguluje rozporządzenie Komisji Europejskiej, które w odniesieniu do produkcji ekologicznych miodów zabrania używania jakichkolwiek środków roztoczobójczych.

W jaki sposób produkujemy węzę?

przerób węzy pszczelejPasieka Roberta Łaszczych do produkcji węzy pszczelej i trutowej stosuje metodę walcowania wosku na zimno. Nasze węzy dzięki zastosowaniu tej technologii cechują się wysokim stopniem trwałości i elastyczności. Posiadają one sporą wytrzymałość mechaniczną, co zapobiega ich kruchości. Produkowana przez nas węza jest całkowicie czysta. Nie przyjmujemy od pszczelarzy wosku zawierającego tego typu substancje. Dodatkowo wosk przetwarzany na węzę poddajemy procesowi filtrowania, co pozwala pozbyć się różnego typu zanieczyszczeń. Zajmujemy się również jego sterylizacją w autoklawie, co ma na celu pozbycie się szkodliwych bakterii, takich jak chociażby Paenibacillus Larvae.

Zachęcamy wszystkich pszczelarzy prowadzących naturalne pasieki do stosowania węzy trutowej jako ekologicznej metody walki z pasożytami, powodującymi rozwój warrozy. Wspólnie zadbajmy o to, aby konsumenci otrzymywali miód wolny od szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń, powstających na skutek stosowania chemicznych środków.

Podsumowanie
Data
Produkt / usługa
Węza trutowa
Ocena
51star1star1star1star1star