Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Serwis www.api-inhalacje.pl jest prowadzony przez Agnieszką Łaszczych, zamieszkałą w Kłobucku (42-100) przy ul. Orzeszkowej 68 (dalej występującą jako Administrator), która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO). W celu kontaktu z Administratorem wyślij wiadomość email na adres agnieszkalaszczych@gmail.com.
 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony www.api-inhalacje.pl (dalej nazywanej „Serwis”) i odnosi się do każdego użytkownika („Użytkownik”), który korzysta z Serwisu, a w szczególności do Użytkownika, który udostępnia swoje dane poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w Serwisie.
 1. Administrator oświadcza, że gromadzi jedynie te dane Użytkownika, które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie. Podanie tych danych przez Użytkownika jest warunkiem koniecznym do otrzymania elektronicznych informacji przesłanych drogą mailową. W szczególności są to:
 • Imię i Nazwisko Użytkownika
 • Adres email Użytkownika
 • Numer telefonu Użytkownika
 1. Administrator oświadcza, że niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie, dane Użytkownika są usuwane.
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. W szczególności Serwis korzysta z hostingu stosującego zasady RODO.
 1. Administrator oświadcza, że współpracuje jedynie z zaufanymi podmiotami, które mogą mieć dostęp do danych wymienionych w punkcie 3:
 • Serwis korzysta z usług hostingu dostarczanego przez firmę lokoz.com s.c., ul. Armii Krajowej 22c, 19-300 Ełk, NIP: 848-180-67-60
 • Za bieżące funkcjonowanie Serwisu odpowiada przedsiębiorstwo Paweł KUCZAWSKI.PL z siedzibą w Katowicach (40-748), przy ul. Zaopusta 44F.
 • Serwis wykorzystuje technologię cookies do celów statystyk w ramach narzędzia Google Analytics
 1. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.
 1. O wszelkich zmianach dotyczących zapisów w Polityce Prywatności Użytkownicy będą powiadamiani na ogólnodostępnych stronach Serwisu.
 1. Jeśli nie Użytkownik nie zgadza się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

 

II. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.
 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i działania innych stron internetowych nawet jeśli ich adres, link, nazwa, ogłoszenie czy reklama itd. znalazły się na którejkolwiek z podstron Serwisu.

 

III. Prawa Użytkowników Serwisu dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo:

– do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące,

– żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,

– żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:
 • e-mail: agnieszkalaszczych@gmail.com
 • adres pocztowy: ul. Orzeszkowej 68, 42-100 Kłobuck

 

 1. Informacja o plikach Cookies
 1. Serwis korzysta z technologii cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu.
 1. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby poznać zasady polityki prywatności Google Inc. można skorzystać ze strony internetowej: https://policies.google.com/privacy
 1. Podmioty wymienione w pkt. 4.2 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.